Ontwerpend onderzoek

Teksten en publicaties

Co-creatie en participatie: samen met betrokken partijen en burgers tot oplossingen komen voor vraagstukken in de gebouwde omgeving

Curriculum vitae in plaatjes