Co-creatie en participatie: samen met betrokken partijen en burgers tot oplossingen komen voor vraagstukken in de gebouwde omgeving

Studies en onderzoek: analyses, verkenningen, ontwerpend onderzoek, boeken

Ontwerp en bouw: kleine nieuw- en verbouwprojecten van idee tot uitvoering

Werk voor BNA Onderzoek: studies en onderzoeken met en voor de architectenbranche

Curriculum vitae in plaatjes