Ontwerpend onderzoek: verkenningen van ruimtelijke vraagstukken

Teksten en publicaties: schrijven over het vakgebied

Co-creatie en participatie Samen met betrokken partijen en burgers werken aan de gebouwde omgeving

Curriculum vitae in plaatjes