All posts by admin

12 tuinen

twaalf-tuinen

Jaar: 2014

Twaalf hedendaagse  tuinen van Nederlandse topontwerpers. De ene is het verlengstuk van de woonkamer, de andere speelt een spel met het omringende landschap. Sommige tuinen zijn stoer en stenig, andere juist zacht met veel beplanting.

Vertrekpunt voor dit boek was de lezingenreeks ‘Tuinarchitectuur nu!’, die gedurende meerdere jaren op initiatief van Frank de Josselin de Jong werd georganiseerd bij Architectuurcentrum Makeblijde in Houten. Hiervoor werden tuinontwerpers en landschapsarchitecten uitgenodigd en vertelden zij in duolezingen over hun vak.

De boeiende discussies over onder andere ‘de tuin als huiskamer’ versus ‘de tuin als overgang naar het landschap’ die hier werden gevoerd, waren de aanleiding om in een boek naar verdieping te zoeken. Voor ’Twaalf tuinen’ zijn – naast de ontwerpers – ook eigenaren geïnterviewd. In drie verdiepende essays wordt de betekenis van de tuin in de 21ste eeuw besproken.

Redactie: Paul Achterberg, Harry Harsema, Jutta Hinterleitner

 Met bijdragen van Paul Achterberg, Modeste Herwig, Jutta Hinterleitner, Frank de Josselin de Jong, Lodewijk Wiegersma, Saskia de Wit

Uitgeverij Blauwdruk, december 2014, ISBN 978-90-75271-51-5, NUR 648

Link naar de pagina van de uitgeverij.

 

 

 


Sociale woningbouw bekijken in Berlijn, mei 2015

Hemelvaart weekeinde in Berlijn. Ze hebben zes modernistische ‘Siedlungen’ op de UNESCO-lijst geplaatst. Allemaal sociale woningbouw uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Enkele daarvan ken ik nog niet. Zelfs mijn neef Ivo, die in Berlijn woont, weet niet dat er een ‘Witte stad’ in Berlijn staat… Maar ook Siemensstadt en de Carl Legien – Siedlung zijn indrukwekkend.

Ik ben onder de indruk van de kwaliteit, de expressieve details (Hans Scharoun), de ingetogen kleuren (Bruno Taut) en de symmetrische gevels (Walter Gropius).


Ronde ramen plaatsen in entrees flat Poelenburg – eind januari 2014

Met een beetje vertraging hier nog een actie van een paar maanden geleden…

Voor het project ‘Thuisbasis Poelenburg’ werken Quirijn Kuchlein en ik in opdracht van woningcorporatie Parteon aan een naoorlogse haakflat in Zaandam. Samen met de bewoners hebben we kleine ingrepen bedacht waardoor de entrees van de flat weer wat gezelliger worden en de mensen zich er prettiger voelen.

We hebben voor de muren in de gangen van de entrees ronde, gekleurde ramen bedacht die de zichtlijnen naar de tuin herstellen. Daarnaast zijn in de ramen lampjes gemonteerd en zorgen zij ‘s avonds voor een vriendelijkere sfeer in de gangen.

Hier een paar foto’s van de montage.


Fotograferen langs de Zaancorridor – november 2014

Voor BNA Onderzoek ben ik bezig een publicatie te maken over de Zaancorridor, de spoorlijn tussen Amsterdam en Heerhugowaard. Het gaat over ontwerpen voor stationsomgevingen, Transit Oriented Development. De vormgever heeft beeld nodig van de open landschappen in Noord-Holland, als tegenhanger voor de vaak onooglijke stationsomgevingen en de vele ontwerpschetsen. Quirijn en ik trekken er op uit met de auto, kaarten en fototoestel. Het is nog een uitdaging om tussen de dorpen bij het spoor te komen, en het ook nog eens goed op de foto te krijgen. Er komt een flinke portie doorzettingsvermogen aan te pas, maar Quirijn’s foto’s zijn prachtig!

 


Thuisbasis Poelenburg – een naoorlogse galerijflat en haar bewoners

haakflat klein

Jaar: 2013-2015

In opdracht van woningcorporatie Parteon gingen Quirijn Kuchlein (beeldend kunstenaar) en ik in augustus, september en oktober 2013 een werkperiode in met de bewoners van de haakflat Poelenburg / Lobeliusstraat in Zaandam. Het doel was deze naoorlogse flat die veel gebreken kent maar ook een hoop sterke punten, met kleine maar doeltreffende ingrepen weer meer een ‘thuis’ te maken voor de bewoners.
De naoorlogse wijk waar ook deze flat toe behoort is ontworpen vanuit de ‘licht – lucht – ruimte’ – gedachte. Uitzicht, doorzicht en doorzon zijn belangrijk, er is frisse lucht op de galerijen en de gestapelde bouw maakt dat er veel groen overblijft rond de gebouwen. Deze kwaliteiten zijn nog steeds goed beleefbaar en de bewoners zijn er blij mee. Zo zetten ze bijvoorbeeld hun stoeltjes op de galerij terwijl ze hun kinderen op de speelplaats in de gaten houden.
Waar het vooral mis gaat zijn de entrees: te donker, vuil en naargeestige grauwe verf aan de muur. En geen verbinding of doorzicht naar de tuin er achter.
In de voorstellen aan de woningcorporatie zijn dus vooral verbeteringen voor de entrees opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in een ‘stalenboek’, waaruit de corporatie kan putten en de komende jaren uit kan kiezen. De voorstellen richten zich op:
– het herstel van zichtlijnen
– het weghalen van toevoegingen die de oorspronkelijke architectuur verbergen
– het opvrolijken van de entrees op een terughoudende manier

Met de uitvoering van de eerste ingrepen is in 2014 al een begin gemaakt.

Zie hier de PDF-download van het Stalenboek.

 


Dominopark – een tijdelijk plein voor het tijdelijke kunstencentrum, Hoofddorp

 dominoparkGR

Jaar 2008, niet gerealiseerd

Tijdens de verbouwing van ‘Pier K’, het Hoofddorpse cultuur- en kunstencentrum, wordt een leegstaande school gebruikt als tijdelijke huisvesting.
Het grote verharde voorplein van de twee voormalige schoolgebouwen kan geleidelijk getransformeerd worden tot een aantrekkelijke, creatieve omgeving: een plek waar cursisten van Pier K gebruik van kunnen maken, en samen invulling aan kunnen geven.
Het idee is simpel: de grote betontegelvlakte wordt stap voor stap omgetoverd tot een park. Door betontegels uit het plein te lichten en daar een andere functie ‘neer te leggen’ ontstaan levendige en kleurrijke vlakken. Als de gebruikers behoefte hebben aan een volgend stukje park, kan dit – net een dominosteen – worden bijgelegd. Zo komt een stukje bloementuin te liggen naast een beeldentuin, een plek voor buitenles, een terras. Allemaal mede vormgegeven en ingevuld door de mensen die de creatieve lessen van Pier K volgen.

 


Verbouwing van een woning in Utrecht

 aanzicht serre_kl

Jaar: 2010 – 2011

Een huis met drie verdiepingen uit de jaren 40 in de Utrechtse Schildersbuurt moest worden aangepast aan de wensen van de nieuwe bewoners: een cultureel intendant met een studerende zoon en een weekendpleegzoon.

De begane grond werd ingericht als een grote open ruimte, die doorloopt in een serre. De begane grond wordt zo een lichte en flexibele ruimte met uitzicht op de tuin. Op de eerste verdieping werd een slaapkamers getransformeerd tot ruime badkamer, en kwam de logeerkamer van de weekendpleegzoon te liggen.

De derde verdieping werd ingericht als studio voor de studerende zoon, compleet met badkamer en pantry.


Vakantiehuis in Piemonte, renovatie / verbouwing

 CaDeRoccheGR

Jaar: 2005 – 2011

Een traditionele oude stal annex herdersverblijf, gelegen op ongeveer 1.400 m in de Ligurische Alpen, wordt stap voor stap verbouwd tot vakantiehuis. Het gebouw, opgetrokken uit lokale steen, staat met de achterkant in de helling. Oorspronkelijk gingen de dieren dan ook aan de lager gelegen voorkant de stallen in en de mensen aan de kant van de helling naar de slaapverblijven op de eerste verdieping. Het huis wordt zo gerenoveerd dat deze indeling en ook verder de karakteristieken van deze lokale bouwstijl behouden blijven.


Modelstad Houten – het bijzondere van het alledaagse

 Houten-modelstad

Jaar: 2008

Het dorp Houten ontwikkelde zich vanaf de jaren zestig tot een stad van vijftigduizend inwoners. De stad Houten is een bedachte stad, een groeikern, een stad van planologen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, landschapsarchitecten en architecten. Een stad met een opmerkelijk verkeerssysteem, met veel groen en met een zorgvuldig ontworpen openbare ruimte. Maar ook een stad die zijn dorpse karakter koesterde. Houten werd een volgroeide stad, met volwassen bomen, met jonge en met oudere mensen. Houten is een voorbeeldige stad waar het prettig wonen is.

Modelstad Houten is in deze publicatie in woord en beeld vastgelegd in essays en in portretten van belangrijke onderdelen van de stad. Waarom is Houten zo geslaagd? Wat zijn de bedreigingen en wat zijn de kansen? Ook een modelstad is aan verandering onderhevig. Het centrum krijgt inmiddels zijn eerste opknapbeurt.

De essays in het boek zijn geschreven door Sjoerd Cusveller, Frank de Josselin de Jong, Ivan Nio, Marinke Steenhuis en Jutta Hinterleitner.

Modelstad Houten is een publicatie van uitgeverij Blauwdruk en Architectuurcentrum Makeblijde.

Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978-90-75271-25-6    Link naar de pagina van de uitgeverij.


Klimaat in de stad – duurzame ontwerpen voor de Baarsjes, Amsterdam

als in Beijing60x40

Jaar: 2008

Alterra Wageningen keek in het kader van een groot programma (Klimaat in de stad) naar mogelijkheden de steden duurzamer te maken. In samenwerking met het Milieucentrum Amsterdam is stadsdeel de Baarsjes (het meest dicht bebouwde en weinig groene stadsdeel van Amsterdam) uitgekozen voor een pilot-project. Samen met de bewoners hebben wij gekeken naar mogelijkheden voor een groenere, duurzame maak ook aangenamere omgeving. De vraag was: hoe ver zouden we de bewoners mee kunnen krijgen in duurzame maatregelen? Hoe collectief of juist individualistisch wordt er gedacht?
In een workshop in de Openbare bibliotheek op het Mercatorplein is een avond lang met een dwarsdoorsnede door de bevolking van de buurt geschetste en gepraat. De conclusie was: Bewoners willen best ver gaan in duurzame oplossingen, als dit maar gekoppeld is aan een algemene opwaardering van hun omgeving.
De uitkomsten van deze pilot zijn gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Stad voor straks’ bij architectuurcentrum ARCAM.