Thuisbasis Poelenburg – een naoorlogse galerijflat en haar bewoners

haakflat klein

Jaar: 2013-2015

In opdracht van woningcorporatie Parteon gingen Quirijn Kuchlein (beeldend kunstenaar) en ik in augustus, september en oktober 2013 een werkperiode in met de bewoners van de haakflat Poelenburg / Lobeliusstraat in Zaandam. Het doel was deze naoorlogse flat die veel gebreken kent maar ook een hoop sterke punten, met kleine maar doeltreffende ingrepen weer meer een ‘thuis’ te maken voor de bewoners.
De naoorlogse wijk waar ook deze flat toe behoort is ontworpen vanuit de ‘licht – lucht – ruimte’ – gedachte. Uitzicht, doorzicht en doorzon zijn belangrijk, er is frisse lucht op de galerijen en de gestapelde bouw maakt dat er veel groen overblijft rond de gebouwen. Deze kwaliteiten zijn nog steeds goed beleefbaar en de bewoners zijn er blij mee. Zo zetten ze bijvoorbeeld hun stoeltjes op de galerij terwijl ze hun kinderen op de speelplaats in de gaten houden.
Waar het vooral mis gaat zijn de entrees: te donker, vuil en naargeestige grauwe verf aan de muur. En geen verbinding of doorzicht naar de tuin er achter.
In de voorstellen aan de woningcorporatie zijn dus vooral verbeteringen voor de entrees opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in een ‘stalenboek’, waaruit de corporatie kan putten en de komende jaren uit kan kiezen. De voorstellen richten zich op:
– het herstel van zichtlijnen
– het weghalen van toevoegingen die de oorspronkelijke architectuur verbergen
– het opvrolijken van de entrees op een terughoudende manier

Met de uitvoering van de eerste ingrepen is in 2014 al een begin gemaakt.

Zie hier de PDF-download van het Stalenboek.

 


Klimaat in de stad – duurzame ontwerpen voor de Baarsjes, Amsterdam

als in Beijing60x40

Jaar: 2008

Alterra Wageningen keek in het kader van een groot programma (Klimaat in de stad) naar mogelijkheden de steden duurzamer te maken. In samenwerking met het Milieucentrum Amsterdam is stadsdeel de Baarsjes (het meest dicht bebouwde en weinig groene stadsdeel van Amsterdam) uitgekozen voor een pilot-project. Samen met de bewoners hebben wij gekeken naar mogelijkheden voor een groenere, duurzame maak ook aangenamere omgeving. De vraag was: hoe ver zouden we de bewoners mee kunnen krijgen in duurzame maatregelen? Hoe collectief of juist individualistisch wordt er gedacht?
In een workshop in de Openbare bibliotheek op het Mercatorplein is een avond lang met een dwarsdoorsnede door de bevolking van de buurt geschetste en gepraat. De conclusie was: Bewoners willen best ver gaan in duurzame oplossingen, als dit maar gekoppeld is aan een algemene opwaardering van hun omgeving.
De uitkomsten van deze pilot zijn gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Stad voor straks’ bij architectuurcentrum ARCAM.


Mapping Houten – scholieren verkennen hun leefomgeving

mapping

Jaar: 2009

Het project ‘Mapping Houten’, doorgevoerd samen met kunstenaar Renée Beurskens, verleidt scholieren VO door middel van een GPS apparaat te stimuleren hun leefomgeving eens goed te gaan bekijken. Welke routes nemen zij van thuis naar school? Welke trajecten leggen zij af op een vrije middag met mooi weer? Waar ontmoeten ze elkaar? Hoe maken zij gebruik van de groeikern Houten? Op welke kronkelende paden bewegen zij zich door de stad? Met een GPS apparaatje op zak gaan de jongeren een week lang hun routes optekenen en illustreren met foto’s die zij onderweg maken met hun mobiele telefoons of camera’s. De routes worden vervolgens geïmporteerd in Google Earth – luchtfoto’s. Het doel is er achter te komen hoe de jongeren gebruik maken van de openbare ruimte, en wat zij nodig hebben. Daar kunnen gemeente en ontwerpers betrokken bij de doorontwikkeling van Houten van leren. De uitkomsten, foto-verslagen, zijn gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek Houten.

Mapping Houten is een project van Architectuurcentrum Makeblijde.


Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken, Arnhem Malburgen

2-betekenisvangroen-verbeteren fiets- en voetpaden

Jaar: 2008

Een zoektocht naar de ‘gebroken schakels’ in de groene verbindingen

In Malburgen wordt er fors geïnvesteerd in het opknappen van de naoorlogse woningen. Wat nog niet goed uit de verf komt is de openbare ruimte: Vooral in het westelijke deel van Malburgen, waar de hoge flats van de wijk Immerloo staan, is de openbare ruimte slecht ingericht. Het is er groen, maar er zijn te weinig stoepen, voet- en fietspaden. Ook zijn er te weinig routes naar de omliggende recreatiegebieden, de oever van de Rijn bijvoorbeeld.

Samen met mijn collega’s van tlu landschapsarchitecten hebben wij gekeken naar de ‘gebroken schakels’ in de verbindingen. In een reeks workshops met bewoners is gekeken naar de knelpunten. Hierbij is gewerkt met ‘mental maps’, een schetstechniek waarbij mensen wordt gevraagd om uit hun hoofd een route te tekenen die ze goed kennen. Op deze route worden de obstakels aangeven: het stoplicht dat het nooit doet, de plek waar de stoep ineens ophoudt, het woonwagenkamp waar je niet doorheen kunt. Op basis van deze mental maps konden wij aanbevelingen doen voor kleine, maar doeltreffende ingrepen in de groene openbare ruimte. Deze aanbevelingen zijn door de gemeente meegenomen in de structuurplannen voor de wijk.

Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken is een project van tlu landschapsarchitecten.

 

 

 


Bank en DJ-meubel

Houten zomerterras, jongeren bouwen meubels voor op het plein

ontwerp 5

 

 

 

Jaar: 2006

Samen met ontwerper Guido Marsille worden in juni 2006 de Houtense jongeren uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan een tijdelijke invulling voor hun stadscentrum. Uit geprefabriceerde houten elementen worden meubels voor op het centrale stadsplein ‘Het Rond’ gemaakt. Het doel is, de jongeren ideeën te laten ontwikkelen voor de openbare ruimte, die inspelen op hun behoeften en wensen. Wat hebben de jongeren nodig? Een ‘huiskamer’ op het plein? Een plekje van waar je voorbijgangers kunt observeren?

Samen met de jongeren worden een bar, een tribune, banken en loungeplekken ontworpen en gebouwd. Het jongerencentrum programmeert het zomerterras gedurende de zomervakantie. De plek wordt intensief gebruikt.

Het Houten zomerterras is een project van Architectuurcentrum Makeblijde.