12 tuinen

twaalf-tuinen

Jaar: 2014

Twaalf hedendaagse  tuinen van Nederlandse topontwerpers. De ene is het verlengstuk van de woonkamer, de andere speelt een spel met het omringende landschap. Sommige tuinen zijn stoer en stenig, andere juist zacht met veel beplanting.

Vertrekpunt voor dit boek was de lezingenreeks ‘Tuinarchitectuur nu!’, die gedurende meerdere jaren op initiatief van Frank de Josselin de Jong werd georganiseerd bij Architectuurcentrum Makeblijde in Houten. Hiervoor werden tuinontwerpers en landschapsarchitecten uitgenodigd en vertelden zij in duolezingen over hun vak.

De boeiende discussies over onder andere ‘de tuin als huiskamer’ versus ‘de tuin als overgang naar het landschap’ die hier werden gevoerd, waren de aanleiding om in een boek naar verdieping te zoeken. Voor ’Twaalf tuinen’ zijn – naast de ontwerpers – ook eigenaren geïnterviewd. In drie verdiepende essays wordt de betekenis van de tuin in de 21ste eeuw besproken.

Redactie: Paul Achterberg, Harry Harsema, Jutta Hinterleitner

 Met bijdragen van Paul Achterberg, Modeste Herwig, Jutta Hinterleitner, Frank de Josselin de Jong, Lodewijk Wiegersma, Saskia de Wit

Uitgeverij Blauwdruk, december 2014, ISBN 978-90-75271-51-5, NUR 648

Link naar de pagina van de uitgeverij.

 

 

 


Modelstad Houten – het bijzondere van het alledaagse

 Houten-modelstad

Jaar: 2008

Het dorp Houten ontwikkelde zich vanaf de jaren zestig tot een stad van vijftigduizend inwoners. De stad Houten is een bedachte stad, een groeikern, een stad van planologen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, landschapsarchitecten en architecten. Een stad met een opmerkelijk verkeerssysteem, met veel groen en met een zorgvuldig ontworpen openbare ruimte. Maar ook een stad die zijn dorpse karakter koesterde. Houten werd een volgroeide stad, met volwassen bomen, met jonge en met oudere mensen. Houten is een voorbeeldige stad waar het prettig wonen is.

Modelstad Houten is in deze publicatie in woord en beeld vastgelegd in essays en in portretten van belangrijke onderdelen van de stad. Waarom is Houten zo geslaagd? Wat zijn de bedreigingen en wat zijn de kansen? Ook een modelstad is aan verandering onderhevig. Het centrum krijgt inmiddels zijn eerste opknapbeurt.

De essays in het boek zijn geschreven door Sjoerd Cusveller, Frank de Josselin de Jong, Ivan Nio, Marinke Steenhuis en Jutta Hinterleitner.

Modelstad Houten is een publicatie van uitgeverij Blauwdruk en Architectuurcentrum Makeblijde.

Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978-90-75271-25-6    Link naar de pagina van de uitgeverij.


4-groenvoorlucht-snelweg bij Wielwijk

Groen voor lucht

4-groenvoorlucht-snelweg bij Wielwijk

 

Jaar: 2009

Ontwerptools voor groene fijnstof-filters

Wielwijk, een buitenwijk van Dordrecht, is een herstructureringswijk die langs de A16 ligt en  te kampen heeft met fijnstof. In het kader van de komende herstructurering van de wijk werd er door een interdisciplinair team gekeken naar mogelijkheden het fijnstof met groen uit de lucht te halen. Dit team bestond uit Vincent Kuypers (Alterra Wageningen), architect André Oosterhuis, welzijnswerkers van de gemeente Dordrecht en de bewoners zelf.

Met de bewoners werd gewerkt aan een ontwerp voor groen in de wijk, dat ook als fijnstof-filter dient. Daarnaast werden ontwerptools ontwikkeld die ook elders kunnen worden toegepast.

De volgende ontwerptools zijn ontwikkeld:
– tools voor de stad
– tools voor langs de weg
– wetenswaardigheden over effectieve beplanting

Groen voor lucht is een project van Alterra Wageningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3-perronh2o-1cover1

Perron H20 – waterberging in het stationsgebied Utrecht

3-perronh2o-1cover1

Jaar: 2005

Op Utrecht Centraal war de planvorming voor het nieuwe station volop gaande. De projectgroep stelde zich ten doel ideeën aan te dragen voor een betere omgang met hemelwater: Een stationsdak (maar ook het dak van het grootste winkelcentrum van Nederland) vangt immers een enorme hoeveelheid water op, dat meer betekenis kan krijgen voor het gebied.

In een ontwerpend onderzoek werd door studenten van vier verschillende ontwerp- en technische opleidingen samengewerkt. De opgave was het ‘water’ in al zijn mogelijkheden onderzoeken en een zichtbare plek te geven in de grootstedelijke herinrichtingopgave voor het Utrechts Stationsgebied. Door verschillende experts te koppelen aan het project konden de visies ook getoetst worden aan de realiteit.

De uitkomsten zijn gebundeld in de publicatie ‘Perron H20 – een nieuw perspectief voor omgaan met water in het Stationsgebied Utrecht’.

Download de publicatie

Perron H2O is een project van Architectuurcentrum Makeblijde, waterschap de Stichtse Rijnlanden, Alterra Wageningen, IVAM/UVA, provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf Vitens en tlu landschapsarchitecten.