Dominopark – een tijdelijk plein voor het tijdelijke kunstencentrum, Hoofddorp

 dominoparkGR

Jaar 2008, niet gerealiseerd

Tijdens de verbouwing van ‘Pier K’, het Hoofddorpse cultuur- en kunstencentrum, wordt een leegstaande school gebruikt als tijdelijke huisvesting.
Het grote verharde voorplein van de twee voormalige schoolgebouwen kan geleidelijk getransformeerd worden tot een aantrekkelijke, creatieve omgeving: een plek waar cursisten van Pier K gebruik van kunnen maken, en samen invulling aan kunnen geven.
Het idee is simpel: de grote betontegelvlakte wordt stap voor stap omgetoverd tot een park. Door betontegels uit het plein te lichten en daar een andere functie ‘neer te leggen’ ontstaan levendige en kleurrijke vlakken. Als de gebruikers behoefte hebben aan een volgend stukje park, kan dit – net een dominosteen – worden bijgelegd. Zo komt een stukje bloementuin te liggen naast een beeldentuin, een plek voor buitenles, een terras. Allemaal mede vormgegeven en ingevuld door de mensen die de creatieve lessen van Pier K volgen.