Voucherregeling ruimtelijk ontwerp

 

Schermafbeelding 2021-12-05 om 18.41.23

Jaar: 2021, rol: adviseur

Voucherregeling ruimtelijk ontwerp – 8 open oproepen m.b.t. de thema’s uit de Nationale Omgevingsvisie

In 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een groot programma door dat gemeenten en ontwerpbureaus in staat stelt ontwerpend onderzoek door te voeren op de grote vraagstukken van nu, die ook in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden uitgelicht: Vitale steden en dorpen, Duurzame economie en ruimte, Ruimte voor klimaat en energie en Toekomstbestendig landelijk gebied. Als adviseur heb ik geholpen dit programma vorm te geven en door te voeren. Als verantwoordelijke voor het belendende kennisprogramma bedenk ik samen met Vereniging Deltametropool verdiepende lezingen en programmeer ik samen met architectuurpublicist Andrea Prins en Vereniging Deltametropool expertgesprekken gevoerd die leiden tot een reeks thematische essays.

 

Hier een link naar het programma.