intro

Met ontwerpend onderzoek bijdragen aan slimme ruimtelijke oplossingen

Ontwerpend onderzoek is een prachtig middel in de zoektocht naar mogelijke ruimtelijke oplossingen voor complexe vraagstukken.

Schermafbeelding 2021-12-05 om 18.41.23

Voucherregeling ruimtelijk ontwerp

Voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een groot programma adviseren en uitvoeren, waarin wordt geoefend met de grote vraagstukken van nu.

SvdT_projectplaatje_191105_125738

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities vraagt om een integrale benadering en om visionaire scenario’s.

gebouwalswatermachine_vierkant

Stad x klimaat

Een onderzoek naar de rol die het (woon)gebouw en zijn directe omgeving kunnen spelen in de stedelijke klimaatopgave.

Snelwegxstad-omslag_2

Snelweg x stad

Een onderzoek naar de toekomst van de stedelijke ringweg, waarbij scenario’s werden ontwikkeld voor een betere interactie tussen snelweg en stad.

ONDERWEG-1-vierkant (1)

Onder weg!

Dit onderzoek ontwikkelde visies op duurzame verdichting rondom de stations op de spoorlijn Amsterdam – Heerhugowaard.

Scholen-Noorderland-vierkant

Scholen voor het Noorderland

Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden onderwijs te blijven aanbieden in krimpregio’s.

Wielwijk

Groen voor lucht

Ontwerptools voor groene fijnstof-filters ontwikkeld voor Wielwijk / Dordrecht.

3-perronh2o-1cover1

Perron H20 – waterberging in het stationsgebied Utrecht

Nieuwe perspectieven voor de omgang met water in een van de dichtst bebouwde gebieden van Nederland.