intro

Intro ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een prachtig middel om te verkennen hoe je een ruimtelijk vraagstuk zou kunnen aanvliegen, en hoe oplossingen… Read More

SvdT_projectplaatje_191105_125738

De stad van de toekomst

Jaar: 2018/2021   De stad van de toekomst – Stad maken in tijden van grote transities (projectleiding voor BNA Onderzoek)… Read More

gebouwalswatermachine_vierkant

Stad x klimaat

Jaar: 2019/2020   Stad x klimaat – Het gebouw als watermachine (projectleiding voor BNA Onderzoek) Hoe kunnen we de omvangrijke… Read More

Snelwegxstad-omslag

Snelweg x stad

Jaar: 2016/2017   Snelweg x stad – de toekomst van de stedelijke ringweg (projectleiding voor BNA Onderzoek) Welke programma’s kunnen… Read More

ONDERWEG-1-vierkant (1)

Onder weg!

Jaar: 2014/2015   Onder weg! Ontwerpen aan Transit Oriented Development (TOD) voor de Zaancorridor (projectleiding voor BNA Onderzoek) ‘Transit oriented… Read More

Scholen-Noorderland-vierkant

Scholen voor het Noorderland

Jaar: 2013   Strategieën voor krimpende dorpen en lege scholen (projectleiding voor BNA Onderzoek) In krimpgebieden ligt een omvangrijke opgave… Read More

4-groenvoorlucht-snelweg bij Wielwijk

Groen voor lucht

Ontwerptools voor groene fijnstof-filters ontwikkeld voor Wielwijk / Dordrecht.

3-perronh2o-1cover1

Perron H20 – waterberging in het stationsgebied Utrecht

Nieuwe perspectieven voor de omgang met water in een van de dichtst bebouwde gebieden van Nederland.