Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken, Arnhem Malburgen

2-betekenisvangroen-verbeteren fiets- en voetpaden

Jaar: 2008

Een zoektocht naar de ‘gebroken schakels’ in de groene verbindingen

In Malburgen wordt er fors geïnvesteerd in het opknappen van de naoorlogse woningen. Wat nog niet goed uit de verf komt is de openbare ruimte: Vooral in het westelijke deel van Malburgen, waar de hoge flats van de wijk Immerloo staan, is de openbare ruimte slecht ingericht. Het is er groen, maar er zijn te weinig stoepen, voet- en fietspaden. Ook zijn er te weinig routes naar de omliggende recreatiegebieden, de oever van de Rijn bijvoorbeeld.

Samen met mijn collega’s van tlu landschapsarchitecten hebben wij gekeken naar de ‘gebroken schakels’ in de verbindingen. In een reeks workshops met bewoners is gekeken naar de knelpunten. Hierbij is gewerkt met ‘mental maps’, een schetstechniek waarbij mensen wordt gevraagd om uit hun hoofd een route te tekenen die ze goed kennen. Op deze route worden de obstakels aangeven: het stoplicht dat het nooit doet, de plek waar de stoep ineens ophoudt, het woonwagenkamp waar je niet doorheen kunt. Op basis van deze mental maps konden wij aanbevelingen doen voor kleine, maar doeltreffende ingrepen in de groene openbare ruimte. Deze aanbevelingen zijn door de gemeente meegenomen in de structuurplannen voor de wijk.

Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken is een project van tlu landschapsarchitecten.