Met co-creatie tot gedragen plannen komen

 

Bewoners weten doorgaans ontzettend goed wat er nodig is in hun leefomgeving. Door ze te betrekken bij planontwikkeling en het maken van toekomstvisies, kan hun kennis invloeien in stedelijke ontwikkelingsprocessen.

In deze rubriek staan een aantal participatieprojecten beschreven, waar ik aan heb gewerkt.