Klimaat in de stad – duurzame ontwerpen voor de Baarsjes, Amsterdam

als in Beijing60x40

Jaar: 2008, rol: concept en uitvoering

Alterra Wageningen keek in het kader van het programma ‘Klimaat in de stad’ naar mogelijkheden de stad te verduurzamen. In samenwerking met het Milieucentrum Amsterdam is stadsdeel de Baarsjes (het meest dicht bebouwde en minst groene stadsdeel van Amsterdam) uitgekozen voor een pilot-project. Samen met de bewoners keken wij naar mogelijkheden voor een groenere, duurzamere maar ook aangenamere omgeving. De vraag was: hoe ver zouden we de bewoners mee kunnen krijgen in duurzame maatregelen? Hoe collectief of juist individualistisch wordt er gedacht?
In een workshop in de Openbare bibliotheek op het Mercatorplein werd een avond lang met een dwarsdoorsnede van de bevolking van de buurt geschetst en gepraat. De conclusie was: Bewoners willen best ver gaan in duurzame oplossingen, als dit maar gekoppeld is aan een breder doel – de algemene opwaardering van hun leefomgeving.
De uitkomsten zijn met deze posters gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Stad voor straks’ bij architectuurcentrum ARCAM.