Klimaat in de stad – duurzame ontwerpen voor de Baarsjes, Amsterdam

als in Beijing60x40

Jaar: 2008

Alterra Wageningen keek in het kader van een groot programma (Klimaat in de stad) naar mogelijkheden de steden duurzamer te maken. In samenwerking met het Milieucentrum Amsterdam is stadsdeel de Baarsjes (het meest dicht bebouwde en weinig groene stadsdeel van Amsterdam) uitgekozen voor een pilot-project. Samen met de bewoners hebben wij gekeken naar mogelijkheden voor een groenere, duurzame maak ook aangenamere omgeving. De vraag was: hoe ver zouden we de bewoners mee kunnen krijgen in duurzame maatregelen? Hoe collectief of juist individualistisch wordt er gedacht?
In een workshop in de Openbare bibliotheek op het Mercatorplein is een avond lang met een dwarsdoorsnede door de bevolking van de buurt geschetste en gepraat. De conclusie was: Bewoners willen best ver gaan in duurzame oplossingen, als dit maar gekoppeld is aan een algemene opwaardering van hun omgeving.
De uitkomsten van deze pilot zijn gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Stad voor straks’ bij architectuurcentrum ARCAM.