Tag Archives: featured

Wielwijk

Groen voor lucht

4-groenvoorlucht-snelweg bij Wielwijk

 

Jaar: 2009

Ontwerptools voor groene fijnstof-filters

Wielwijk, een buitenwijk van Dordrecht, is een herstructureringswijk die langs de A16 ligt en  te kampen heeft met fijnstof. In het kader van de komende herstructurering van de wijk werd er door een interdisciplinair team gekeken naar mogelijkheden het fijnstof met groen uit de lucht te halen. Dit team bestond uit Vincent Kuypers (Alterra Wageningen), architect André Oosterhuis, welzijnswerkers van de gemeente Dordrecht en de bewoners zelf.

Met de bewoners werd gewerkt aan een ontwerp voor groen in de wijk, dat ook als fijnstof-filter dient. Daarnaast werden ontwerptools ontwikkeld die ook elders kunnen worden toegepast.

De volgende ontwerptools zijn ontwikkeld:
– tools voor de stad
– tools voor langs de weg
– wetenswaardigheden over effectieve beplanting

Groen voor lucht is een project van Alterra Wageningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3-perronh2o-1cover1

Perron H20 – waterberging in het stationsgebied Utrecht

3-perronh2o-1cover1

Jaar: 2005

Op Utrecht Centraal war de planvorming voor het nieuwe station volop gaande. De projectgroep stelde zich ten doel ideeën aan te dragen voor een betere omgang met hemelwater: Een stationsdak (maar ook het dak van het grootste winkelcentrum van Nederland) vangt immers een enorme hoeveelheid water op, dat meer betekenis kan krijgen voor het gebied.

In een ontwerpend onderzoek werd door studenten van vier verschillende ontwerp- en technische opleidingen samengewerkt. De opgave was het ‘water’ in al zijn mogelijkheden onderzoeken en een zichtbare plek te geven in de grootstedelijke herinrichtingopgave voor het Utrechts Stationsgebied. Door verschillende experts te koppelen aan het project konden de visies ook getoetst worden aan de realiteit.

De uitkomsten zijn gebundeld in de publicatie ‘Perron H20 – een nieuw perspectief voor omgaan met water in het Stationsgebied Utrecht’.

Download de publicatie

Perron H2O is een project van Architectuurcentrum Makeblijde, waterschap de Stichtse Rijnlanden, Alterra Wageningen, IVAM/UVA, provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf Vitens en tlu landschapsarchitecten.


Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken, Arnhem Malburgen

2-betekenisvangroen-verbeteren fiets- en voetpaden

Jaar: 2008, rol: concept en uitvoering

Een zoektocht naar de ‘gebroken schakels’ in de groene verbindingen

In Malburgen wordt er fors geïnvesteerd in het opknappen van de naoorlogse woningen. Wat nog niet goed uit de verf komt is de openbare ruimte: Vooral in het westelijke deel van Malburgen, waar de hoge flats van de wijk Immerloo staan, is het openbaar gebied slecht ingericht. Het is er groen, maar er zijn te weinig stoepen, voet- en fietspaden. Ook zijn er te weinig routes naar de omliggende recreatiegebieden, de oever van de Rijn bijvoorbeeld.

Samen met mijn collega’s van tlu landschapsarchitecten hebben wij in een reeks workshops met bewoners uit Malburgen gekeken naar de ‘gebroken schakels’ in de verbindingen. Hierbij is gewerkt met ‘mental maps’, een schetstechniek waarbij mensen wordt gevraagd om uit hun hoofd een route te tekenen die ze goed kennen. Op deze route worden de obstakels aangeven: het stoplicht dat het nooit doet, de plek waar de stoep ineens ophoudt, het woonwagenkamp waar je niet doorheen kunt. Op basis van deze mental maps konden wij aanbevelingen doen voor kleine, maar doeltreffende ingrepen, die door de gemeente zijn meegenomen in de structuurplannen voor de wijk.

Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken was een project van tlu landschapsarchitecten.

 

 

 


Bank en DJ-meubel

Houten zomerterras, jongeren bouwen meubels voor op het plein

ontwerp 5

 

 

 

Jaar: 2006, rol: concept en uitvoering

Samen met ontwerper Guido Marsille werden in juni 2006 de Houtense jongeren uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan een tijdelijke invulling voor hun stadscentrum. Uit geprefabriceerde houten elementen werden meubels voor op het centrale stadsplein ‘Het Rond’ gemaakt. Het doel was, de jongeren ideeën te laten ontwikkelen voor de openbare ruimte, die inspelen op hun behoeften en wensen. Wat hebben zij nodig?
Uit een tweetal workshops, gehouden op locatie, kwam naar voren dat de jongeren een tijdelijke ‘huiskamer’ op het plein willen realiseren: een plek waar zij kunnen verblijven en zich thuis voelen.

Samen met de jongeren werden een bar, een tribune, banken en loungeplekken ontworpen en gebouwd. Het jongerencentrum programmeerde het zomerterras, dat intensief werd gebruikt, gedurende de zomervakantie.

Het Houten zomerterras was een project onder de vlag van Architectuurcentrum Makeblijde.